Kategoriler

Yazılar

Kategori
C if else yapısı

C if else yapısı : girilen koşul doğru ise if bloğunun içindeki işleri yapar değilse else bloğunun içindeki işleri yapar.