C işleçler, ifadeler ve Atama Deyimleri

Kategori

C işleçler, ifadeler ve Atama Deyimleri

İşleçler (İşlem Operatörleri)

aritmetik işleçler aşşağıda verilmiştir.

+ toplama veya tekli artı
- çıkarma veya olumsuzlama
* çarpma
/ bölme
% kalan
++ işlecin başında veya sonunda olmasına göre değişir. işlemin değerinin artırır.
-- işlecin başında veya sonunda olmasına göre değişir. işlemin değerinin azaltır.

 

Atama Deyimi

atama işleminin formülü şöyledir.

değişken = ifade;

bu ifadenin değeri hesaplandıktan sonra değişkenin değerine atama yapılarak bulunacağı anlamına geliyor.

örnek:

     x = x + 1;

     x = y + z * 2 +5;

     x = 1;

 

İfadeler

değişken = ifade;

örnek:

     x = x + 1;

     x = y + z * 2 +5;

     x = 1;

++ ve -- işleçleri

x = y++; y'nin değeri önce x'e atanır ve sonra da bir artırılır. yani x=y; y=y+1;
x = ++y; y'nin değeri önce bir artırılır. sonra da x'e atanır. y=y+1; x=y;
x = y--; y'nin değeri önce x'e atanır ve sonra da bir azaltılır. yani x=y; y=y-1;
x = --y; y'nin değeri önce bir azaltılır. sonra da x'e atanır. y=y-1; x=y;

+=, -=, *=, /= ve %= işleçleri

+= x'e y eklenir. yani x=x+y;
-= x'den y çıkarılır. yani x=x-y;
*= x y ile çarpılır. yani x=x*y;
/= x y'ye bölünür. yani x=x/y;
%= x'e x'in y'e bölümünden arka kalan atanır. yani x=x%y;

 

 

 

 

Facebookta Paylaş Tweetle