java'da Bit Komutları ve İşlemleri

Kategori

java'da Bit Komutları ve İşlemleri

Bit İşlemi doğrudan doğruya bitler üzerinde yapılan İşlemdir. Bit işlemleri genellikle veri transferi işlemlerinde kullanılır.

Bit İşlemi Açıklama
& AND
| OR
^ XOR
~ Ters Bit (NOT)
>> Bir Bit Sağa Kay
<< Bir Bit Sola Kay

 

örnek:

int x=7;

x=x<<1;

bit işleminde x değişkeninin bit yapısı sola doğru bir bit kaydırılmıştır.7 değerinin bit eşdeğeri 0000000000000000000000000000111 şeklindedir sola doğru bir bit kaydırdığımızda yeni oluşan değer 0000000000000000000000000001110 olacaktır. bu oluşan değerin int karşılığı 14 dür.

public class Main
{
	public static void main(String[] args) {
	    int x=5;
		System.out.println("x="+x);
		x=x<<1;
		System.out.println("x="+x);
		x=x<<1;
		System.out.println("x="+x);
		x=x>>2;
		System.out.println("x="+x);
		x=~x;
		System.out.println("x="+x);
	}
}

çıktı:

x=5
x=10
x=20
x=5
x=-6


 

Facebookta Paylaş Tweetle