Java'da Mantıksal İşlemler

Kategori

Java'da Mantıksal İşlemler

Java'da &&, ||, >, <, ==, >=, <=, !, != mantıksal işlemleri vardır. Javadaki mantıksal işlemler ve anlamları.

Mantıksal İşlemci Anlamı
&& ve
|| veya
> büyüktür
< küçüktür
== eşittir
>= büyük eşittir
<= küçük eşittir
! değildir
!= eşit değildir

 

örnek:

import java.io.*;

public class Main
{
	public static void main(String[] args) {
	  boolean b1,b2;
	  b1=true;
	  b2=false;
	  System.out.println("b1:"+b1+" b2:"+b2);
	  System.out.println("b1 && b2 "+(b1&&b2));
	  System.out.println("b1 || b2 "+(b1||b2));
	  int sayi1,sayi2;
	  sayi1=1;
	  sayi2=2;
	  System.out.println("sayi1 :"+sayi1);
	  System.out.println("sayi2 :"+sayi2);
	  b1=(sayi1>sayi2);
	  System.out.println(sayi1 +">"+sayi2+" "+b1);
	  b1=(sayi1<sayi2);
	  System.out.println(sayi1 +"<"+sayi2+" "+b1);
    b1=(sayi1==sayi2);
	  System.out.println(sayi1 +"=="+sayi2+" "+b1);
    b1=(sayi1>=sayi2);
	  System.out.println(sayi1 +">="+sayi2+" "+b1);
	  b1=(sayi1<=sayi2);
	  System.out.println(sayi1 +"<="+sayi2+" "+b1);
	  b1=(sayi1!=sayi2);
	  System.out.println(sayi1 +"!="+sayi2+" "+b1);
	  System.exit(0);
	}
}

çıktı:

b1:true b2:false
b1 && b2 false
b1 || b2 true
sayi1 :1
sayi2 :2
1>2 false
1<2 true
1==2 false
1>=2 false
1<=2 true
1!=2 true


 

Facebookta Paylaş Tweetle