dizileri kullanarak ortalama, mod ve medyan

Kategori

dizileri kullanarak ortalama, mod ve medyan

dizileri kullanarak ortalama, mod ve medyan:

ortalama:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int x[5] ={23,33,4,65,11};
  int i, toplam= 0; 
  for (i=0;i<=4;i++)    
    toplam += x[i];

  printf( "\nToplam :%d\n",toplam );
  printf( "Ortalama :%.2f\n", ( double )toplam/5 );
  return 0;
}

mod:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int puan, j, h, enBuyuk = 0, modDegeri = 0;
  int frek[ 10 ] = { 0 }; 
  int cevap [23] = { 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 7, 8};
  printf( "\n%s\n%s\n%s\n","********", " Mod", "********" );
  for (puan = 1; puan <= 9; puan ++ )    
    frek[ puan ] = 0;

  for ( j = 0; j <= 9; j++ ) 
    ++frek [ cevap[ j ] ];
  
  printf( "%s%11s%19s\n\n%54s\n%54s\n\n", " Cevap ", " Frekans ", "Histogram", "1  1  2  2", "5  0  5  0  5" ); 

  for (puan = 1; puan <= 9; puan ++ ) { 
    printf( "%8d%11d", puan, frek[puan] ); 
    if ( frek[puan] > enBuyuk) { 
      enBuyuk = frek[puan]; 
      modDegeri = puan; 
    }
    
    for ( h = 1; h <= frek[puan]; h++ ) 
      printf( "*" ); 
    printf( "\n" );
  }
  printf( "Mod en sık rastlanan değerdir\nBu çalıştırılmada mod %d dir. %d kez rastlanmıştır\n", modDegeri, enBuyuk); 
  return 0;
}

 

output:


********
  Mod
********
 Cevap    Frekans           Histogram

                                      1    1    2    2
                                 5    0    5    0    5

       1          0
       2          0
       3          0
       4          0
       5          0
       6          1*
       7          2**
       8          4****
       9          3***
Mod en sık rastlanan  değerdir
Bu çalıştırılmada mod 8 dir. 4 kez rastlanmıştır


medyan:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int cevap [23] = { 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 7, 8};
   printf( "\n%s\n%s\n%s\n%s","********", " medyan ", "********","Sıralanmamış Dizi " );
   int j;
   for ( j = 0; j <= 22; j++ ) { 
     if ( j % 20 == 0 ) 
     printf( "\n" ); 
     printf( "%2d", cevap[ j ] );
   }
   
  int tur, k, tut;
  for ( tur = 1; tur <= 22; tur++ ) 
    for ( k = 0; k <= 21; k++ ) 
      if ( cevap[ k ] > cevap[ k + 1 ] ) { 
        tut = cevap[ k ];
        cevap[ k ] = cevap[ k + 1 ];
        cevap[ k + 1 ] = tut;
      }
   
   printf( "\n\nSıralanmış dizi " );
   int i;
   for ( i = 0; i <= 22; i++ ) { 
     if ( i % 20 == 0 ) 
     printf( "\n" ); 
     printf( "%2d", cevap[ i ] );
   }
   printf( "\n\n Sıralanmış %d elemanlık dizide\n medyan %d.elemandır\n Bu çalıştırılmada medyan %d\n\n", 23, 23/ 2, cevap[ 23 / 2 ] ); 
   return 0;
}

çıktı:


********
 medyan 
********
Sıralanmamış Dizi 
 6 7 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8 9 5 9 8 7 8 7 8
 6 7 8

Sıralanmış dizi 
 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
 9 9 9

 Sıralanmış 23 elemanlık dizide
 medyan 11.elemandır
 Bu çalıştırılmada medyan 8

 

Facebookta Paylaş Tweetle