c matematik kütüphanesi fonksiyonları

Kategori

c matematik kütüphanesi fonksiyonları

c matematik kütüphanesi fonksiyonları kullanmak için <math.h> kütüphanesi kullanılır.

sqrt fonksiyonu:

karekök bulmak için kullanılır. sqrt fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.2f",sqrt(400));

  return 0;
}

output:

20.00

 

exp fonksiyonu:

e^x üssel fonksiyondur. exp fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%f",exp(1.0));

  return 0;
}

output:

 2.718252

 

log fonksiyonu:

x'in e tabanına göre logaritması. log fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f",log(2.718252));

  return 0;
}

output:

1.0

 

log10 fonksiyonu:

x'in 10 tabanına göre logaritması. log10 fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f",log10(10.0));

  return 0;
}

output:

1.0

 

fabs fonksiyonu:

x‘in mutlak değeri. fabs fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f",fabs(-4));

  return 0;
}

output:

4.0

 

ceil fonksiyonu:

x‘i kendinden büyük ilk tamsayıya yuvarlar.  ceil fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",ceil(8.3));
  printf("%.1f",ceil(-8.3));
  return 0;
}

output:

9.0

-8.0

 

floor fonksiyonu:

x‘i kendinden küçük ilk tamsayıya yuvarlar.  floor fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",floor(8.3));
  printf("%.1f",floor(-8.3));
  return 0;
}

output:

8.0

-9.0

 

pow fonksiyonu:

x üzeri y.  pow fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",pow(2,3));
  printf("%.1f",pow(16,.5));
  return 0;
}

output:

8.0

4.0

 

fmod fonksiyonu:

x/y işleminin kalanını bulur.  fmod fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",fmod(20,3));
  return 0;
}

output:

2.0

 

sin fonksiyonu:

x‘in sinüsünü hesaplar(x radyan).  sin fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",sin(1.0));
  return 0;
}

output:

0.8

 

cos fonksiyonu:

x‘in cosinüsünü hesaplar (x radyan).  cos fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",cos(1.0));
  return 0;
}

output:

0.5

 

tan fonksiyonu:

x‘in tanjantını hesaplar (x radyan).  tan fonksiyonu double tipinde sonuç döndürür. 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  printf("%.1f\n",tan(1.0));
  return 0;
}

output:

1.6

Facebookta Paylaş Tweetle