Java nesnesi olarak tanımlanmış temel değişkenler

Kategori

Java nesnesi olarak tanımlanmış temel değişkenler

Java nesnesi olarak tanımlanmış temel değişkenler : String, Integer, Double, Object, Long, Float, Boolean, Character, Vector gibi türler

String:

String değişkeni yazı yazdırma işlemi içik kullanılır. nesne türü değişkendir.java dilinde char değişken türü kullanılarak tanımlanmış bir nesne tipidir.

String adi="osman";

String soyadi="paşa";

String adisoyadi;

adisoyadi=adi+soyadi;

System.out.println(adisoyadi);

çıktı: osmanpaşa

veya

String adi= new String("osman");

String soyadi= new String("paşa");

String adisoyadi = new String();

adisoyadi=adi+soyadi;

System.out.println(adisoyadi);

çıktı: osmanpaşa

 

Integer:

Integer i;

i=new Integer(3);

veya Integer i=new Integer(3);

String değerini int değerine çevirme 

String s="15";

Int x=Integer.parseInt(s);

Integer değeri String çevirme

int x=3;

String s=Integer.toString(x);

 

Double:

Double x;

x=new Double(3.66e5)

veya

Double x=new Double(3.66e5)

String'i Double çevirme

String s="15.66e-3";

Double x=new Double(s);

Double değeri double değere çevirme

double x;

Double y=new Double(15.66e-3);

x=Double.doubleValue(y);

Double değeri int değere çevirme

int x;

Double y=new Double(15.66e-3);

x=Double.intValue(y);

 

 

 

 

Facebookta Paylaş Tweetle