Kategori
C if else yapısı

C if else yapısı : girilen koşul doğru ise if bloğunun içindeki işleri yapar değilse else bloğunun içindeki işleri yapar.

Kategoriler

Yazılar

Kategori
C Çok Boyutlu Dizler

c'de dizler çok boyutlu olarak kullanılabilir. Çok boyutlu dizilerin genel kullanımı satılar ve sütunlar içerir.