Javascript Array İşlemleri

Kategori

Javascript Array İşlemleri

Javascript ile Array İşlemleri, Array Metodları, Array Sıralama ve Array Iteration

Array : 

javascript array tanımlama işlemi

var renk= [
  "Kırmızı",
  "Beyaz",
  "Yeşil"
];

 

Array Metodları

toString() metodu : array içindeki elemanları virgül ile birleştirir. 

var renk= [ "Kırmızı","Beyaz","Yeşil" ];
var birlestir = renk.toString();

output : Kırmızı,Beyaz,Yeşil

 

join() metodu: aray içindeki elemanların arasına istenen bir karakter  ile birleştirir.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
var birlestir = renk.join(";");

output : Kırmızı;Beyaz;Yeşil

 

pop() metodu: array içerisinden son elemanı çıkarmak için kullanılır.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
var cikar= renk.pop();

output : Kırmızı,Beyaz

 

push() metodu: array içerisine eleman eklemek  için kullanılır.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
var ekle= renk.push("Mavi");

output : Kırmızı,Beyaz,Yeşil,Mavi

 

shift() metodu: array'in ilk elemanını siler.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
renk.shift();

output : Beyaz,Yeşil

 

unshift() metodu: array'in başına ekleme yapar.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
var ekle = renk.unshift("Mavi");

output : Mavi,Kırmızı,Beyaz,Yeşil

 

splice() metodu: 3 parametreden oluşur ilk parametre kaçıncı elementden başlayacağını belirtir. ikinci parametre kaç elementin silineceğini belirtir. üçüncü element ise eklenecek elmentleri belirtir.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
renk.splice(2, 0, "Mavi", "Siyah");

output : Kırmızı,Beyaz,Mavi,Siyah,Yeşil


var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
renk.splice(1, 1, "Mavi", "Siyah");

output : Kırmızı,Mavi,Siyah,Yeşil

 

concat() metodu: 2 array birleştirmek için kullanılır.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil" ];
var renk2 = ["Mavi", "Siyah" ];
var renkbirlestir = renk.concat(renk2);

output: Kırmızı,Beyaz,Yeşil,Mavi,Siyah

 

slice() metodu: iki parametre alır. ilk parametre başlangıç ikinci parametre bitiş parametresidir.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil","Mavi","Siyah" ];
var renk2 = renk.slice(1,3);

output: Beyaz,Yeşil

 

sort() metodu: array içinde sıralama yapar.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil","Mavi"];
renk.sort();

output: Beyaz,Kırmızı,Mavi,Yeşil

 

reverse() metodu: array sıralamasını sonran yapar.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil","Mavi"];
renk.sort();
renk.reverse();

output: Yeşil,Mavi,Kırmızı,Beyaz

 

numaraları sıralamak için;

var numbers = [25, 31, 10, 61, 43, 55];
numbers .sort(function(x, y){return y - x});

output: 10,25,31,43,55,61

var numbers = [25, 31, 10, 61, 43, 55];
numbers .sort(function(x, y){return y - x});
numbers .reverse();

output: 61,55,43,31,25,10

 

foreach() metodu: array içinde dönmek için kullanılır. 3 parametre alır 1. parametre value 2. parametre index 3. parametre array in kendisi.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
numbers.forEach(arrayFunction);

var output = "";
function arrayFunction(value) {
 output = output + value + ",";
}

output: 85,42,34,47,98,
var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
numbers.forEach(arrayFunction);

var output = "";
function arrayFunction(value, index, array) {
 output = output + index+ ":"+ value + "<br>";
}

output: 1:85
2:42
3:34
4:47
5:98

 

map() metodu: array içinde dönmek için kullanılır. 3 parametre alır 1. parametre value 2. parametre index 3. parametre array in kendisi. foreach metodundan farkı dizi üzerinde yeni bir dizi oluşturur. orjinal diziyi değiştirmes

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
numbers.map(arrayFunction);

var output = "";
function arrayFunction(value) {
 output = output + value + ",";
}

output: 85,42,34,47,98,
var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
numbers.map(arrayFunction);
var output = "";
function arrayFunction(value, index, array) {
 output = output + index+ ":"+ value + "<br>";
}

output: 1:85
2:42
3:34
4:47
5:98

 

filter() metodu: dizi içerisinde süzme işlemi için kullnılır dönen değerden yeni bir dizi oluşturur.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
var filtered = numbers.filter(arrayFunction);

//iki şekilde kullanılır
function arrayFunction(value) {
 return value > 45;
}

function arrayFunction(value,index,array) {
 return value > 45;
}

output: 85,47,98

 

reduce() metodu: array içindeki elementleri toplamak için kullanılabilir.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
var toplam= numbers .reduce(arrayFunction);

//iki şekilde de kullanılabilir
function arrayFunction(total, value, index, array) {
 return total + value;
}

function arrayFunction(total, value) {
 return total + value;
}

output: 306

 

reduceRight() metodu: reduce metodunun tersine dizide sağdan sola doğru gider.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
var toplam= numbers .reduceRight(arrayFunction);

//iki şekilde de kullanılabilir
function arrayFunction(total, value, index, array) {
 return total + value;
}

function arrayFunction(total, value) {
 return total + value;
}

output: 306

 

every() metodu: her dizi için koşulun sağlanıp sağlanmadığına bakar.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
var durum= numbers .every(arrayFunction);

//iki şekilde de kullanılabilir
function arrayFunction(value, index, array) {
 return value > 45;
}

function arrayFunction(value) {
 return value > 45;
}

output: false

 

some() metodu: dizi elemanları içinde koşulu sağlayan eleman olup olmadığını kontrol eder.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
var durum= numbers .some(arrayFunction);

//iki şekilde de kullanılabilir
function arrayFunction(value, index, array) {
 return value > 45;
}

function arrayFunction(value) {
 return value > 45;
}

output: true

 

indexOf() ve lastIndexOf() metodu: dizi elemanları içinde aray iki parametre alabilir. 1. aranacak eleman 2. başlayacak eleman. lastIndexOf() metodunun farkı dizinin sonundan aramaya başlar. aranan eleman bulunmazsa -1 döndürür.

var renk= ["Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil","Mavi"];
var sonuc = renk.indexOf("Beyaz");
var sonuc2 = renk.lastIndexOf("Beyaz");

output: 2

output: 3

 

find() ve findIndex() metodu: find metodu bulduğu ilk elemanın değerini verir. findIndex metodu ise bulduğu ilk elemanın index numarasını verir.

var numbers = [85, 42, 34, 47, 98];
var ilkvalue= numbers.find(arrayFunction);
var ilkindex= numbers.findIndex(arrayFunction);

function arrayFunction(value, index, array) {
 return value < 45;
}

output: 42
output: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebookta Paylaş Tweetle