C Veri Tipleri ve Tanımlamaları

Kategori

C Veri Tipleri ve Tanımlamaları

Veri Tipleri 

Veri tipi Açıklama
int tamsayı
signed işaretli tamsayı
unsigned işaretsiz tamsayı
short kısa tamsayı
long uzun tamsayı
float tek duyarlıklı kayan noktalı sayı
double çift duyarlıklı kayan noktalı sayı
char karakter

Veri Tanımlamaları

bir değişken tanımlanırken tek olarak tanımlanabilir.

örnek :

  int a;

  long b;

  char c;

aynı zamanda aynı veri tipindeki değişkenler virgül ile ayrılarak tanımlanabilir.

  int a, a1, a2;

  long b, b1, b2;

  char c, c1, c2;

veri tanımlamaları yapılırken değerleri de verilebilir.

  int a = 0; 

  long b = 10;

  char c = 20;

aynı zamanda aynı veri tipleri tanımlanırken değer verilebilir.

  int a=0, a1=1, a2=2;

  long b=10, b1=11, b2=12;

  char c=20, c1=21, c2=22;

değeri değiştirilemez sabit değerler için const kullanılır.

  int const a =0;

  long const b = 10;

  char const c = 20;

 

Veri tipleri limitleri

Veri tipi Byte Limit
char 1  
signed char 1 -127 ile 127 arası
unsigned char 1 0 ile 255 arası
short 2 -32768 ile 32767 arası
int 2 veya 4 -32768 ile 32767 arası(16 bit bilgisayarlar için) veya -2147483648 ile 2147483647 arası (32 bit bilgisayarlar için)
long 4 -2147483648 ile 2147483647 arası
signed short 2 -32768 ile 32767 arası
signed 2 veya 4 -32768 ile 32767 arası(16 bit bilgisayarlar için) veya -2147483648 ile 2147483647 arası (32 bit bilgisayarlar için)
signed long 4 -2147483648 ile 2147483647 arası
unsigned short 2 0 ile 65535 arası
unsigned 2 veya 4 0 ile 65535 arası (16 bit bilgisayarlar için)  veya 0 ile 4294967295 arası (32 bit bilgisayarlar için)
unsigned long 4 0 ile 4294967295 arası
float 4 -1038  ile -10-38 , 0 , 10-38 ile 1038
double 8 -10308  ile -10-308 , 0 , 10-308 ile 10308
long double 8 veya 10 -10308  ile -10-308 , 0 , 10-308 ile 10308  veya -104932  ile -10-4932 , 0 , 10-4932 ile 104932 


16 bitlik bilgisayarlar için int 16 bittir. 32 bit bilgisayarlar için int 32 bittir.

Facebookta Paylaş Tweetle