C gösteri değişkenlerine atama yapmak

Kategori

C gösteri değişkenlerine atama yapmak

Göstericiler, hafıza adreslerini tutan değişkenlerdir. normal değişken doğrudan değerin kendisini tutar. Göstericiler ise değeri tutan değişkenlerin adreslerini tutar. göstericiler de kullanılmadan önce tanımlanmalıdırlar.

örnek tanımlama:

int *countPtr, count;

int tipinde bir göstericidir. gösterciler tanımlanırken değişkenin önünde * işareti kullanılır.

count = 5;

countPtr = &count;

count değişkeninin adresini countPtr gösterici değişkenine atar. buna countPtr değişkeni count'u göstermektedir denir.

 

örnek:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int count; 
  int *countPtr;
  count = 7; 
  countPtr = &count;
  printf( "count'un adresi %p \ncountPtr değişkeninin değeri %p", &count, countPtr ); 
  printf( "\n\ncount'un değeri %d \n*countPtr nin değeri %d", count, *countPtr ); 
  printf( "\n\n* ve & birbirlerinin eşleniğidir.\n&*aPtr = %p \n*&aPtr = %p\n", &*countPtr, *&countPtr ); 
  return 0;
}

çıktı:

count'un adresi 0x7fffbcbf10d4 
countPtr değişkeninin değeri 0x7fffbcbf10d4

count'un değeri 7 
*countPtr nin değeri 7

* ve & birbirlerinin eşleniğidir.
&*aPtr = 0x7fffbcbf10d4 
*&aPtr = 0x7fffbcbf10d4


 

Facebookta Paylaş Tweetle