php'de değişkenler

Kategori

php'de değişkenler

php değişkenleri tanımlama ve kullanımı: php de değişken tanımlama işi değişkenlerin önüne $ işareti konularak yapılır. php de değişkenlerin içine bir değer koymadan da 

 değişken tanımlanabilir. Değişkenler, harf, rakam veya alt çizgi (_) ile başlayabilirler. Değişken içinde boşluk veya diğer işaretler bulunamaz. 

<?php 
  $adi = "Deneme";
  $no = 55;
  $soyadi = "Test";
  $tc_kimlik = "12345678901";
  echo $adi."\n";
  echo $no."\n";
  echo $soyadi."\n";
  echo $tc_kimlik."\n";
  
?>
Deneme
55
Test
12345678901

 

Facebookta Paylaş Tweetle