Pascal'da girilen iki sayının toplamı

Kategori

Pascal'da girilen iki sayının toplamı

Pascal'da girilen iki sayının toplamı

 

uses crt;

var
   input1,input2,sonuc:real;
begin
   clrscr;
   write('Birinci Sayiyi Giriniz:');
   readln(input1);
   write('ikinci Sayiyi Giriniz:');
   readln(input2);
   sonuc:=input1+input2;
   writeln('Sonuc : ',sonuc:0:0);
   readkey;
end.

 

Facebookta Paylaş Tweetle