Java Programlama Dili Temel Değişken Türleri

Kategori

Java Programlama Dili Temel Değişken Türleri

Java Programlama Dili Temel Değişken Türleri

Değişken Türü Açıklama Bit Değeri
boolean mantık değişkeni 1 true,false
char harf değişkeni 16 '\u0000' den '\uFFFF'
byte tam sayı değişkeni 8 -128 den 127 e
short tam sayı değişkeni 16 -32768 den 32767 e
int tam sayı değişkeni 32 -2157483648 den 2147483647 e
long tam sayı değişkeni 64 -9223372036854775808 den 9223372036854775808 e
float gerçek sayı değişkeni 32 -3.40292347e+38 den 3.40292347e+38 e
double gerçek sayı değişkeni 64 -1.7976931348623157e+308 den 1.7976931348623157e+308 e

 

Boolean :

boolean değişken türü mantık işlemlerinde kullanılır.sadece tru veya false değeri alır.true doğru false yanlış anlamındadır.

örnek : boolean ilkdeger;

ilkdeger=true;

 

Char:

char değişken türü harflerin tanımlanmasında kullanılır. Harfler java dilinde ISO Unicode kodu ile bilgisayara aktarılır.Unicode hekzagonal (16 tabanlı ) sayının vir araya gelmesi ile oluşur.

örnek : char X1,X2;

char  karakter1,karakter2;

X1='\u0041';

X2='A';

karakter1='\u03E1';

karakter2='?';

 

Byte:

tam sayı değişkenler hafızada işgal ettikleri yere göre ad alırlar. byte hafızada 8 bit yer tutar. byte değişken türü -128 den 127 e kadar toplam 256 sayı kullanabilir.

örnek: int bytesayi = 64;

 

Short:

tam sayı değişkenler hafızada işgal ettikleri yere göre ad alırlar. short hafızada 16 bit yer tutar. short değişken türü -32768 den 32767 e kadar  kullanabilir.

örnek: int shortsayi = 15063;

 

Int:

tam sayı değişkenler hafızada işgal ettikleri yere göre ad alırlar. int hafızada 32 bit yer tutar. int değişken türü -2157483648 den 2147483647 e kadar  kullanabilir.

örnek: int intsayi = 1149883645 ;

 

Long:

tam sayı değişkenler hafızada işgal ettikleri yere göre ad alırlar. long hafızada 64 bit yer tutar. long değişken türü -9223372036854775808 den 9223372036854775808 e kadar  kullanabilir.

örnek: int longsayi = 5223372536854775805;

 

Float:

float hafızada 32 bitlik yer kaplar.

örnek: float floatsayi = 34.56;

 

Double:

double hafızada 64 bitlik yer kaplar.

örnek: double doublesayi = 22.65e-17;

 

 

 

 

Facebookta Paylaş Tweetle