C standart kütüphane dosyaları

Kategori

C standart kütüphane dosyaları

C standart kütüphane dosyaları:

<assert.h>   :   Programın hatalarının ayıklanmasında yardımcı olması için eklenen teşhislerin makroları ve bilgilerini içerir.

<ctype.h>    :    karakterleri belli özelliklere göre test eden fonksiyonların ve küçük harfi büyük harfe çeviren fonksiyonların (terside geçerlidir) prototiplerini tutar.

<errno.h>    :     hata mesajlarını iletmek için gereken makroları tanımlar.

<float.h>      :    sistemin ondalıklı sayılar için limitlerini tutar.

<limits.h>     :    sistemin integral limitlerini tutar.

<locale.h>    :    Programın çalıştırıldığı yerdeki yerel bilgilere göre değiştirilebilmesini sağlayan fonksiyon prototiplerini ve bunların ihtiyaç duyabileceği bilgileri içerir. Yerel gösterimler bilgisayar sisteminin, tarih, zaman, para birimleri ve dünya üzerindeki büyük sayılar için değişik gösterim biçimlerini doğru bir şekilde kullanmasını sağlatır.

<math.h>     :    matematik kütüphane fonksiyonlarının prototiplerini tutar.

<setjmp.h>   :    fonksiyon çağrıları ve geri dönüşleri arasındaki geçişlere izin veren fonksiyonların prototiplerini tutar.

<signal.h>    :    programın çalıştırılması esnasında oluşabilecek çeşitli durumları gerçekleştiren makroları ve fonksiyon prototiplerini tutar. 

<stdarg.h>    :   sayısı ve tipleri belli olmayan argüman listesine sahip fonksiyonların çalışmasını sağlayan makroları tutar.  

<stddef.h>    :   C‘de belli hesaplamaları yaptığımız  tiplerinin genel tanımlarını tutar.

<stdio.h>      :   standart giriş/çıkış kütüphane fonksiyonlarının prototiplerini ve bunlar tarafından kullanılan bilgileri tutar. 

<stdlib.h>      :   sayıları yazılara, yazıları sayılara çeviren, rastgele sayılar üreten, hafıza ayrılmasını sağlayan fonksiyonların prototiplerini tutar.

<string.h>     :   string işlemlerini yapan fonksiyonların prototiplerini tutar. 

<time.h>       :   zamanla ve tarihle ilgili işlemler yapan fonksiyonların prototiplerini tutar. 

 

 

Facebookta Paylaş Tweetle