C fonksiyonlarında göstericileri kullanma

Kategori

C fonksiyonlarında göstericileri kullanma

fonksiyonları referansa göre çağırma. C'de göstericler referansa göre çağrıları gerçekleştirmek için kullanılabilir. 

örnek bir referansa göre fonksiyon kullanımı:

#include <stdio.h>
void kup ( int * );
int main()
{
  int sayi = 5 ;
  printf( "Sayının değeri %d", sayi); 
  kup( &sayi); 
  printf( "\nSayının yeni değeri %d\n", sayi); 
  return 0;
}

void kup( int *nPtr ) {
  *nPtr = *nPtr * *nPtr * *nPtr;
}

 

Sayının değeri 5
Sayının yeni değeri 125


 

Facebookta Paylaş Tweetle