c do while döngüsü kullanımı

Kategori

c do while döngüsü kullanımı

c do while döngüsü kullanımı:

do while döngüsünd kod bloğu ilk olarak işlenir daha sonra koşul sağlanıyorsa devam eder.

#include <stdio.h>

int main()
{
  int count, sayi = 1, not, toplam, ortalama; 

  toplam = 0; 
  printf( "Girilecek sayı adetini giriniz: " ); 
  scanf( "%d", &count );
  
  do{
    printf( "%d. sayi : ",sayi ); 
    scanf( "%d", &not );
    toplam = toplam + not;
    sayi = sayi + 1; 
  } while ( sayi <= count ) ;
  ortalama = toplam / count;
  printf( "Sınıf ortalaması %d dir.\n", ortalama );
  return 0;
}

çıktı:

Girilecek sayı adetini giriniz: 3                                                                                                                                                  

1. sayi : 2                                                                                                                                                                        

2. sayi : 3                                                                                                                                                                        

3. sayi : 4                                                                                                                                                                        

Sınıf ortalaması 3 dir.

Facebookta Paylaş Tweetle