c dizilerde ikili arama

Kategori

c dizilerde ikili arama

c dizilerde ikili arama :

#include <stdio.h>
#define BOYUT 15
int main()
{
   int a[BOYUT], i, anahtar, j; 
   for ( i = 0; i <= BOYUT - 1; i++ ) {
    a[ i ] = 2 * i; 
   }
   
   printf( "0 ile 28 arasında bir sayı giriniz: " ); 
   scanf( "%d", & anahtar ); 
   printf( "\nBelirteçler:\n" );
   for ( j = 0; j <= BOYUT - 1; j++ ){ 
     printf( "%3d ", j );
   }
   printf( "\n" ); 
   for ( j = 1; j <= 4 * BOYUT; j++ ) {
    printf( "-" ); 
   }
   printf( "\n" );
      
   int orta, sonuc=0, enUst=BOYUT-1, enAlt=0; 
   while (enAlt<= enUst) { 
    orta = ( enAlt + enUst ) / 2; 
    int k; 
    for ( k = 0; k <= BOYUT - 1; k++ ) {
      if ( k < enAlt || k > enUst) {
        printf( "  " ); 
      } else if ( k == orta) {
        printf( "%3d*", a[ k ] );
      } else {
        printf( "%3d ", a[ k ] );
      }
    }
    printf( "\n" );     
    if (anahtar == a[orta] ) {
      sonuc=orta; 
      break;
    } else if (anahtar < a[orta] ) {
      enUst = orta - 1; 
    } else {
      enAlt = orta + 1; 
    }
   }

  if (sonuc== 0 ) {
    printf( "\n%d bulunamadı\n", anahtar);
  } else {
    printf( "\n%d, dizi elemanı %d içinde bulundu\n", anahtar, sonuc);
  } 
  return 0;
}

 

Facebookta Paylaş Tweetle