Kategori

C diziler

C diziler: Bir dizi, aynı isme ve aynı tipe sahip olmaları sebebiyle birbirleriyle ilişkili olan hafıza konumlarının bir grubudur.  dizi elamanı 0 ile başlar. örneğin dizinin 7. elemanı x[6] ile gösterilir. bir dizini pozisyonu [] ile gösterilir.

12 elemanlı bir dizi tanımlamak için:

int x[12];

ilk değer verme örneği:

int  x[5]={33, 54, 234, 2, 432}; 

int x[ ] = { 33, 54, 234, 2, 432 };

ilk değerlerin hepsine 0 atama örneği: burda 7 elamanlı dizinin bütün elemanlarının değeri 0 olur.

int x[7] = { 0 };

 

öreneğin 5 elamanlı bir dizi oluşturma içine rasgele değer atama

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int x[5] , i ; 
  for (i=0;i<=4;i++)    
   x[i]=rand( ); 
  
  printf("%s%13s\n","Eleman","Değer");
  for(i=0;i<=4;i++)
    printf("%5d%15d\n",i,x[i]);
  return 0;
}

 

çıktı:

Eleman       Değer
    0     1804289383
    1      846930886
    2     1681692777
    3     1714636915
    4     1957747793


 

 

 

Facebookta Paylaş Tweetle