C Çok Boyutlu Dizler

Kategori

C Çok Boyutlu Dizler

c'de dizler çok boyutlu olarak kullanılabilir. Çok boyutlu dizilerin genel kullanımı satılar ve sütunlar içerir.

 

  Sütun 0 Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3
Satır 0 a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3]
Satır 1 a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3]
Satır 2 a[1][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3]

 

çok boyutlu dizilerde ilk değer ataması :

int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};

değerleri atandığında sonuç şu durumdadır. b[0][0]=1; b[0][1]=2; b[1][0]=3; b[1][1]=4; 

diğer bir atama şekli şu şekildedir.

int a[2][2] = {{1},{3,4}};

değerleri atandığında sonuç şu durumdadır. b[0][0]=1; b[0][1]=0; b[1][0]=3; b[1][1]=4; 

 

örnek:

#include <stdio.h>

void arrayYazdir( const int [ ][ 3 ] );

int main()
{
  int array1[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };
  int array2[ 2 ][ 3 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
  int array3[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2 }, { 4 } }; 
  printf( "array1'in elemanları:\n" ); 
  arrayYazdir ( array1 );
  printf( "array2'in elemanları:\n" );
  arrayYazdir ( array2 ); 
  printf( "array3'in elemanları:\n" );
  arrayYazdir ( array3 ); 
  return 0;
}

void arrayYazdir ( const int a[ ][ 3 ] ) 
{
  int i, j; 
  for ( i = 0; i <= 1; i++ ) { 
    for ( j = 0; j <= 2; j++ ) {
      printf( "%d ", a[ i ][ j ] ); 
    }
    printf( "\n" );
  }
}

çıktı:

 

array1'in elemanları:
1 2 3 
4 5 6 
array2'in elemanları:
1 2 3 
4 5 0 
array3'in elemanları:
1 2 0 
4 0 0 


 

Facebookta Paylaş Tweetle